Cara Mendeteksi Sebuah Blog No Follow atau Do Follow

Menulis komentar di blog DoFollow jauh lebih menguntungkan daripada NoFolow. Tapi bagaimana jika sebuah blog yang…